Om oss

Löfstadkyrkan – en plats för livets stora frågor

Somliga ser kyrkan som en plats där det levereras färdiga svar på frågor som ingen har ställt. Andra upplever motsatsen: att det är ett av de få andrum i tillvaron där det går att föra en öppen och ärlig dialog om frågor som berör människans inre. Löfstadkyrkan vill vara det senare.
På pappret är vi en kristen församling med rötter i tre samfund: Alliansmissionen, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Åsikter och trosuppfattningar varierar, men i grund och botten tror vi på en Gud som vet vad det vill säga att vara människa. Vår ambition är att det ska vara högt i tak. Ibland lyckas vi, ibland inte. Men så är vi bara människor – precis som du.

Vår tro

Vi tror att mötet med Jesus Kristus kan förvandla – mig, dig och världen.

”Församlingen är byggd på apostlarnas grund, given i Bibeln, och förenar sig med hela Guds kyrka i alla tider i bekännelsen av Gud som Fader, Son och helig Ande. Församlingen hålls samman, inte av sina gränser, utan av sitt centrum Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden. Församlingen bekänner Jesus Kristus som församlingens Herre och hela världens Frälsare.”

(ur Löfstadkyrkans församlingsordning & konstitution)

Församlingens bakgrund

Löfstadkyrkans församling bildades i Tranås 2008 efter en sammanslagning av Baptistkyrkan, Svenska Alliansmissionen och Missionskyrkan. Idag är vi anslutna till Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Medlemsantalet är ca 370. Varje söndag klockan 10 firar vi gudstjänst. Varmt välkommen på ett besök!

Församlingsledning

Löfstadkyrkan leds av vår församlingsföreståndare pastor Per-Gunnar Enocsson tillsammans med församlingspastor Tobias Wahlström. Vi har fyra vice församlingsföreståndare: Christina Eriksson, Ulrik Peterson, Pär Sandstedt och Eva-Lotta Wågenberg. Ordförande för församlingsstyrelsen är Urban Kronström.

Vårt uppdrag

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)

Den här texten från bibeln brukar kallas missionsbefallningen, men vi vill vända på det och kalla det ”missionsbefrielsen”: Vi är fria att leva efter de bud han har gett oss:

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. (Matt 22:37-39)

Detta är det uppdrag vi har anförtrotts och som vi, efter bästa förmåga, försöker leva efter.

Kontaktuppgifter:

Löfstadkyrkans församling • Nygatan 7 • 573 33 Tranås • 0140-132 00 • kontakt@lofstadkyrkan.se

Församlingsnr Equmeniakyrkan:  5782