Konfa

Konfa vänder sig främst till ungdomar i årskurs åtta. Vi träffas regelbundet under året och avslutar med ett läger under Kristi Himmelfärdshelgen i maj.

Konfa är ett tillfälle där nya kontakter skapas och tankar utbyts. Träffarna startar med fika, sedan följt av lekar, samtal i smågrupper, undervisning och andakt (en stilla stund med bön och sång). Vid varje tillfälle finns ett tema för undervisningen och samtalen. Det kan vara exempelvis ”Finns Gud?”, ”Kan man förlåta allt?” eller ”Hur ser jag på mig själv?”.

Efter ett konfaår har du förhoppningsvis fått mer ”kläm på” vad den kristna tron innebär, fått många nya vänner, härliga lägerminnen och många nya tankar.

Är du intresserad eller har frågor så hör av dig till vår ungdomsledare:
William Almqvist på mobiltel.: 0735-403338