Gudstjänst

← Till kalendern
Evenemang:
Gudstjänst
Börjar:
22 Okt 10:00

Gudstjänst med nattvard. Trons kraft. Enocsson. Barnkyrkan. Kören sjunger.