Hälsningar från pastorn Pecka Enocsson

Guds nåd och frid, vänner i församlingsgemenskapen!

Så här i novembermörker och dis så kommer en god och ljus hälsning från oss alla fyra i medarbetarteamet i Löfstadkyrkan.
Vi känner en god atmosfär och glädje i våra tjänster! TACK för alla förböner som vi är burna av!
Några påminnelser om det som är närmast planerat:
Vi fortsätter med våra tisdagsluncher för hjälpsökande – då det kommer ca 25-30 personer per gång. TACK till er alla som bidrar med era fantastiska arbetsinsatser! Det är ett par intensiva timmar mellan 14-16 då vi behöver någon/några ytterligare som kan vara med och betjäna några av de mest utsatta i vårt samhälle. När det gäller varor – så är det mest efterfrågade blöjor och välling, samt även andra hygienartiklar som tvätt- och diskmedel. Dessutom har vi lite ebb på kontot för ekonomiska medel för diakonin!
Dessutom är engagemanget – och böneämnet – STORT för de ensamkommande flyktingungdomarna från Afghanistan. Jag skickar med en tänkvärd insändare som fanns i gårdagens nummer av Tranås tidning.
Guds välsignelse till er alla!
Hälsningar
Pecka
Ps. Programtidningen Kontakt beräknar vi vara klar till första-advent-helgen.
———————————————————————————————————
En i början på november-hälsning från Löfstadkyrkans medarbetare!
Ekumenisk gudstjänst i Brunnsparkskyrkan
Söndagen den 30 oktober kl 10.00
“Förlåtelse utan gräns”
Predikan av Susanne Jackson, präst. Frälsningsarméns hornmusikkår
medverkar. Söndagsskola. Kollekt till ekumeniska arbetet.
Efter gudstjänsten serveras fika och det hålls fyra olika seminarier, ca kl.12-13:
“Hälsa för hela människan.” Monica Alhbin, Frälsningsarmén.
“Att be och att ge – om bön och diakoni i Guds församling.” Per-Gunnar Enocsson, Löfstadkyrkan.
“Kan man älska sin nästas kyrka som sin egen?” Rolf Gard, Brunnsparkskyrkan.
“60 minuter om Bibeln.” Ulf Svensson, Svenska kyrkan.
I Löfstadkyrkan har vi kl.18.00 på söndag en Sinnesrogudstjänst – med medverkan av Sune Wahlén, Bengt Eringstad, Thomas Sjöberg, Jeanette Perschun och Robban! Det kommer att bli mycket spännande! Utgångskollekt till församlingens diakonala arbete.
Nästa söndag (6/11) är det gudstjänst med nattvard kl.10.00 i Löfstadkyrkan. Då är det minnesstund för dem som under det gångna året har lämnat sitt jordeliv. Det är Birgitta Bergstrand, Ingrid, Svensson, Jan-Åke Wiberg och Erik Rosengren.
I gudstjänsten kommer vi också att lyfta fram Sjukhuskyrkans arbete, samt ha en förbönsstund för våra trossyskon som förföljs för sin tros skull.
Hälsningar med Guds välsignelse!
Pecka
Ps. Ett stort TACK till alla som var med och höststädade kring Löfstadkyrkan i lördags förmiddag – och till alla som var med i demonstration på torget mot de nya ytterligt stränga asylreglerna i vårt land och för ett varmare Sverige!

———————————————————————————————————-

En oktober-hälsning från Löfstadkyrkans medarbetare!
Nu på söndag den 16/10 kl.10.00 är det gudstjänst då vi bl.a. presenterar Löfstadkyrkans konfagrupp. Ungdomskören “Gospel Haven” medverkar. Barnkyrkan!
Utgångskollekt även denna söndag – och då till våra samfunds barn- och ungdomsarbete (equmenia resp. Svenska Alliansmissionens Ungdom).
Och inför nästa helg vill jag skicka med en påminnelse:
Styrelsen föreslår
att vi lördagen den 22/10 har en gemenskapsdag med
dels arbetsgemenskap från kl.9.00 – som leds av yttre-vård-gruppen (ta gärna med lite trädgårdsredskap) – och att vi också har ett fm-fika tillsammans i kyrkan;
dels måltidsgemenskap från kl.16.00 i olika hem – med en avslutande andakt i Löfstadkyrkan kl.18.00. (Se bif. fil för hur anmälan går till.)
Ytterligare en möjlighet – och det är våra tisdagsluncher för hjälpsökande, som samlar ca 25-30 människor (dels romer och dels svenskar med missbruksproblematik).
Känner du att du vill vara med och bidra så kan du kolla på den bifogade excel-filen för ett schema med olika uppgifter under tisdagslunchen – och sedan höra av dig till mig.
Hälsningar med Guds välsignelse!
Pecka
Ps. Vi har denna vecka (v.41), samt v.43 och v.46 en praktikant i församlingen som läser på Teologiska Högskolan i Stockholm och är pastorskandidat inom Equmeniakyrkan. Ds.