Finns Gud?

En stor och viktig fråga i vårt liv.

Trotts att det är skrivet mycket och övertyggande om Guds exsistens, räcker det ibland att se på vår underbara Värld, för att förstå att det måste finnas Någon som skapat det hela – och det är ju Gud som har gjort det allt.

I det här bildspel kan vi se underbara bilder, som bevis på att allt som finns kunde ej uppståt av sig själv och att det finns en mening med allt. Dessutom finns det där en text, som får oss fundera på Gud, samt – vår existens på Jorden..

Jesus

Interview with God