Start för syföreningens lotteri vid Löfstadkyrkan (tisd.-fred. 10.00-17.30). Gåvor mottages tacksamt.