Tystnaden är din vän

Av Camilla Broman för Tranåsaktuellt Annonsbladet v 2, 2014. ”Varje människa har ett djup och en kapacitet att uträtta något för sig själv och sin omgivning.” Vi har nyligen lämnat nyåret bakom och vardagen tickar igång. Frågan är om du har gett dig tid...

Konfa

Konfaundervisning. För dig i årskurks 8:a – välkommen att hänga på!

Gudstjänst

”Enheten i Kristus”. Jimmy Nicklasson. ”Skördehögtid.” Söndagsskola. Pengar för försäljningen av skördealster går till arbetet i Mocambique via familjen Winberg.

Konfa

Konfirmationsundervisning. Fika, ha roligt och prata om livets stora frågor.

Tonår

PAUSE Brunnsparkskyrkan. Spel, fika och andakt. Kom med för en härlig kväll!

Gudstjänst

”Medmänniskan.” Per-Gunnar ”Pecka” Enocsson predikar och kören sjunger. Presentation av konfirmander. Söndagsskola. Församlingsmöte efter serveringen. Välkommen!

Dagledigträff

Ekumeniska samlingar som hålls på torsdagar kl.15.00 i Löfstadkyrkan eller i Brunnsparkskyrkan. Se kalendern för program

Lotteri startar

Start för syföreningens lotteri vid Löfstadkyrkan (tisd.-fred. 10.00-17.30). Gåvor mottages tacksamt.

Gudstjänst

”Friheten i Kristus”. Per-Gunnar ”Pecka” Enocsson predikar. Söndagsskola.

Tonår

Café Anton. Vi fikar och har det gott. Senare på kvällen har vi andakt. Häng på!